Facebook Update

HB update

Detta är en update bild som jag Linus har klippt ihop i Paint för att vi ska se hur många som är inne på vår Facebook sida per dag och gånger och vilka av könen som är aktiva mest i gruppen och i vilka ålder!!

text/bild: Linus Holmberg

Säg vad du tycker

*